26 czerwca 2017

Strefa Rodzica

REGULAMIN SALI ZABAW

 1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 roku – 11 lat.
 2. Dzieci mogą korzystać z konstrukcji zabawowej wyłącznie pod opieką rodziców.
 3. Koszt zabawy określony jest w cenniku. Cena nie obejmuje opieki nad dziećmi.
 4. Rodzic lub opiekun prawny świadomy jest i akceptuje fakt, że Sala Zabaw zwolniona jest całkowicie od jakiekolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe na skutek korzystania z sali zabaw .
 5. Rodzic lub opiekun prawny dziecka świadomy jest i akceptuje fakt, że Sala Zabaw zwolniona jest całkowicie od jakiekolwiek odpowiedzialności
  za zniszczenia czy uszkodzenia w przedmiotach należących do osób korzystających z sali zabaw.
 6. Ubiór dziecka powinien być odpowiedni i umożliwiać swobodną zabawę. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy: okularów, zegarków, łańcuszków
  lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
 7. Na terenie Sali zabaw obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.
 8. Prawi opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzonych na osobach
  i mieniu przez swoich podopiecznych.
 9. Osoby przebywające na terenie Sali zabaw zobowiązane są do stosowania się do poleceń personelu. Personel może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt. W przypadku skrócenia pobytu nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany czas.
 10. Na teren obiektu nie wnosimy własnego jedzenia ani picia.
 11. Przekąski i napoje zakupione w kawiarni należy spożywać tylko i wyłącznie
  w strefie przy stolikach.
 12. Dzieci wchodzą do sali zabaw wyłącznie w zmienionych, czystych skarpetach ,odzienie wierzchnie zostawiając w szatni.
 13. Rodzice i opiekunowie wchodzą na salę również w skarpetach bądź zakładają ochraniacze na obuwie.
 14. Rodzicom oraz opiekunom zabrania się korzystania z konstrukcji
  oraz urządzeń Sali zabaw.
 15. Do sali zabaw może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 16. Z usług sali zabaw nie mogą korzystać dzieci, które zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.
 17. Przed wejściem na salę opiekunowie mają obowiązek dezynfekcji rąk.
 18. Dzieci przed zabawą oraz po zabawie prosimy o umycie rąk wodą z mydłem.
 19. Dziecko nie powinno zabierać do sali zabaw swoich zabawek i innych domowych przedmiotów.
 20. Obowiązkowe zakrywanie nosa i ust przez pracowników oraz opiekunów dzieci.
 21. Utrzymanie dystansu pomiędzy osobami wynoszący minimum 2 metry.
 22. Wejście na Salę Zabaw jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu.
 23. Wejście na Salę Zabaw jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. NIE WOLNO POPYCHAĆ INNYCH DZIECI

2. NIE WOLNO WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENÓW, RZUCAĆ SIĘ NIMI

3. NIE WOLO SPOŻYWAĆ JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY

4. NIE WOLNO WCHODZIĆ NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ

5. NIE WOLNO ZJEŻDŻAĆ GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKAĆ ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZIĆ NA ZJEŻDŻALNIE OD STRONY POCHYLNEJ, ZJEŻDŻAĆ W PARACH, ZATRZYMYWAĆ SIĘ NA ZJEŻDŻALNI, STAĆ BEZPOŚREDNIO POD NIĄ

6.ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA DUŻYCH, TWARDYCH PRZEDMIOTÓW
NA KONSTRUKCJĘ

7.NIE WOLNO NISZCZYĆ ZABAWEK, KONSTRUKCJI, ELEMENTÓW WYSTROJU.