26 czerwca 2017

Strefa Rodzica

REGULAMIN SALI ZABAW

1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 roku – 11 lat.

2. Dzieci mogą korzystać z konstrukcji zabawowej wyłącznie pod opieką rodziców.

3. Koszt zabawy określony jest w cenniku. Cena nie obejmuje opieki nad dziećmi.

4. Rodzic lub opiekun prawny świadomy jest i akceptuje fakt, że Sala Zabaw zwolniona jest całkowicie od jakiekolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe na skutek korzystania z sali zabaw .

5. Rodzic lub opiekun prawny dziecka świadomy jest i akceptuje fakt, że Sala Zabaw zwolniona jest całkowicie od jakiekolwiek odpowiedzialności
za zniszczenia czy uszkodzenia w przedmiotach należących do osób korzystających z sali zabaw.

6. Ubiór dziecka powinien być odpowiedni i umożliwiać swobodną zabawę. Dzieci nie mogą mieć podczas zabawy: okularów, zegarków, łańcuszków
lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.

7. Na terenie Sali zabaw obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.

8. Prawi opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzonych na osobach i mieniu przez swoich podopiecznych.

9. Osoby przebywające na terenie Sali zabaw zobowiązane są do stosowania się do poleceń personelu. Personel może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt. W przypadku skrócenia pobytu nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany czas.

10. Na teren obiektu nie wnosimy własnego jedzenia ani picia.

11. Przekąski i napoje zakupione w kawiarni należy spożywać tylko i wyłącznie
w strefie przy stolikach.

12. Dzieci wchodzą do sali zabaw wyłącznie w skarpetach ,odzienie wierzchnie zostawiając w szatni.

13. Rodzice i opiekunowie wchodzą na salę również w skarpetach bądź zakładają ochraniacze na obuwie.

14.Rodzicom oraz opiekunom zabrania się korzystania z konstrukcji
oraz urządzeń Sali zabaw.

15. Wymaga się aby dzieci odwiedzające salę zabaw nie były w trakcie choroby,
w szczególności zakaźnej.

16. Wejście na Salę Zabaw jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. NIE WOLNO POPYCHAĆ INNYCH DZIECI

2. NIE WOLNO WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENÓW, RZUCAĆ SIĘ NIMI

3. NIE WOLO SPOŻYWAĆ JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY

4. NIE WOLNO WCHODZIĆ NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ

5. NIE WOLNO ZJEŻDŻAĆ GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKAĆ ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZIĆ NA ZJEŻDŻALNIE OD STRONY POCHYLNEJ, ZJEŻDŻAĆ W PARACH, ZATRZYMYWAĆ SIĘ NA ZJEŻDŻALNI, STAĆ BEZPOŚREDNIO POD NIĄ

6.ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA DUŻYCH, TWARDYCH PRZEDMIOTÓW
NA KONSTRUKCJĘ

7.NIE WOLNO NISZCZYĆ ZABAWEK, KONSTRUKCJI, ELEMENTÓW WYSTROJU.